regulamin

Regulamin VIII PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH
„ALBATROSY 2015”

1. Organizatorem przeglądu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 93.
2. Celem przeglądu jest zainteresowanie młodzieży tworzeniem filmów.
3. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół średnich, nie będący słuchaczami szkół filmowych).
4. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
– gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment): dowolny,
– tematyka filmu: dowolna,
– czas trwania: film fabularny powyżej 5 minut do 30 minut, film dokumentalny powyżej 5 minut do 30 minut, inne do 30 minut,
– zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video.
5. Wypełnione formularze oraz filmy (trzy kopie na dyskach DVD) należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem “Albatrosy 2015 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin przesyłania prac upływa 15 maja 2015 roku.
6. Autorzy zgłaszający film, wyrażają jednocześnie zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu/fragmentów filmu na stronie www przeglądu.
7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
8. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2014.
9. Zgłoszone filmy zostaną poddane wstępnej selekcji i dopuszczone do finału konkursu przez Jury Konkursu.
10. Filmy zakwalifikowane do finału zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
11. Jury przyznaje statuetki „Albatrosa” oraz nagrody pieniężne za: najlepszy krótki film fabularny (1000zł), najlepszy film dokumentalny (1000zł), najlepszą krótką formę filmową (800zł) a także nagrody indywidualne w kategoriach ustalonych przez jury np. scenariusz, muzyka, najlepsza rola aktorska, montaż, reżyseria….
12. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej – akredytacji na 40. Festiwal Filmowy w Gdyni.
13. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2015” odbędzie się 17 czerwca 2015 r. w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni.