ALBATROSY

Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich

regulamin

Regulamin X PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „ALBATROSY 2017”
1. Organizatorem przeglądu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
2. Celem przeglądu jest zainteresowanie młodzieży tworzeniem filmów.
3. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół średnich, nie będący słuchaczami szkół filmowych).
4. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
– gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment): dowolny,
– tematyka filmu: dowolna,
– czas trwania: film fabularny powyżej 5 minut do 25 minut, film dokumentalny powyżej 5 minut do 25 minut, inne do 25 minut,
– zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video.
5. Wypełnione i podpisane FORMULARZE oraz filmy (dwie kopie na dyskach DVD) należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem “Albatrosy 2017 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Filmy do selekcji można również przesyłać w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl Termin przesyłania prac upływa 15 maja 2017 roku.
6. Autorzy zgłaszający film wyrażają jednocześnie zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu/fragmentów filmu na stronie internetowej przeglądu.
7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
8. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2016.
9. Zgłoszone filmy zostaną poddane wstępnej selekcji i dopuszczone do finału konkursu przez Jury Konkursu.
10. Filmy zakwalifikowane do finału zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
11. Jury przyznaje statuetki „Albatrosa” oraz nagrody pieniężne za: najlepszy krótki film fabularny (1500zł), najlepszy film dokumentalny (1500zł), najlepszą krótką formę filmową (1500zł).
12. Jury przyznaje również wyróżnienia w wybranych kategoriach. Osoby wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe.
13. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej – akredytacji na 42 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
14. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2017” odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Reklamy