ALBATROSY

Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich

regulamin

Regulamin XI PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „ALBATROSY 2018”
1. Organizatorem przeglądu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
2. Celem przeglądu jest zainteresowanie młodzieży tworzeniem filmów.
3. Przegląd skierowany jest do szkół. Uczestnikami przeglądu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół średnich, nie będący słuchaczami szkół filmowych).
4. Zgłoszenie się do udziału w Przeglądzie oznacza, że wszyscy członkowie, zaangażowani w realizację zgłaszanego filmu wyrażają nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę na publiczne ujawnienie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi.
5. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda, o której mowa w punkcie 4 powinna zostać wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób.
6. W przypadku osób niepełnoletnich zgody, o których mowa w punktach 4 i 6 zebrać powinien Opiekun Grupy i okazać na żądanie Organizatora.
7. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
– gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment): dowolny,
– tematyka filmu: dowolna,
– czas trwania: film fabularny powyżej 5 minut do 25 minut, film dokumentalny powyżej 5 minut do 25 minut, inne do 25 minut,
– zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video.
8. Wypełnione i podpisane FORMULARZE oraz filmy w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) należy przesyłać na adres mailowy: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl z dopiskiem “Albatrosy 2018 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin przesyłania prac upływa 11 maja 2018 roku.
9. Autorzy zgłaszający film wyrażają jednocześnie zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu/fragmentów filmu na stronie internetowej przeglądu.
10. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
11. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie, przez osoby dorosłe lub profesjonalne studia filmowe, bądź nakręcone przed rokiem 2017.
12. Zgłoszone filmy zostaną poddane wstępnej selekcji i dopuszczone do finału konkursu przez Jury Konkursu.
13. Filmy zakwalifikowane do finału zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
14. Jury przyznaje statuetki „Albatrosa” oraz nagrody pieniężne za: najlepszy krótki film fabularny (1500zł), najlepszy film dokumentalny (1500zł), najlepszą krótką formę filmową (1500zł) a także nagrody indywidualne w kategoriach ustalonych przez Jury, m.in. scenariusz, muzyka, najlepsza rola aktorska, montaż, reżyseria.
15. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej – akredytacji na 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
16. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2018” odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

 

Reklamy